O firme | Boskop

Od 1.4.2022 bude predajňa otvorená
od 8:00 do 17:00

O T V Á R A C I E    H O D I N Y    P O Č A S
V I A N O Č N Ý CH    S V I A T K O V

23.12.2022 - piatok:   8.00 - 12.00
27.12.2022 - utorok:   8.00 - 13.00
28.12.2022 - streda:   8.00 - 13.00
29.12.2022 - štvrtok:   8.00 - 13.00
30.12.2022 - piatok:   8.00 - 13.00

Všetkým zákazníkom prajeme šťastné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2023.


O firme BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s.

História našej firmy siaha do konca 90-tych rokov, kedy 8.júna.1998 vznikla akciová spoločnosť Boskop Poľnonákup Trenčín, a.s.. Firma je zameraná prevažne na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre poľnohospodárske zvieratá a skladovanie agrokomodít a ich pozberovú úpravu. Čítaj viac...