Kontakt | Boskop
BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s.
Hlavná 1, 91105 Trenčín, Zlatovce

IČO: 36304352
DIČ: 2020175740
IČ DPH: SK2020175740
Mail: boskop@boskop.sk


Veľkoobchod:

Ing. Karlík Zdeno
Obchodný riaditeľ
+421 908 701 882
karlik@boskop.sk

Mgr. Daniela Makišová
Vedúca rastlinného úseku
+421 905 702 662
odbyt@boskop.sk


Drobnochov:

Žuffa Peter
Obchodný zástupca
+421 905 519 885
krmiva@boskop.sk

Ing. Miloš Križan
Vedúci skladu
+421 907 502 078
sklad@boskop.sk

Bc. Gabriela Fričová
Maloobchodná predajňa
+421 918 986 259


Ekonomický úsek:

Mgr. Denisa Jančovičová
Office manager
+421 917 323 674
jancovicova@boskop.sk

Bc. Radka Bečárová
Ekonómka
+421 907 799 400
becarova@boskop.sk


Technický úsek:

Ing. Kadlec Roman
Vedúci
+421 907 799 404
kadlec@boskop.skPodniková predajňa
pondelok - piatok 8:00 - 17:00
Mobil +421 918 986 259
Mail: sklad@boskop.sk