Rozvoz | Boskop
Rozvoz kŕmnych zmesí

Pre rozvoz kŕmnych zmesí je nutné nás vopred kontaktovať na krmiva@boskop.sk a dohodnúť si podmienky rozvozu.

Základné podmienky sú: